Bài Viết Văn hóa

Tiếu Lâm: Phát hiện mới về nhạc

Đặng Văn Thành & xyz


 * Loại nhạc chỉ được dùng chung: Nhạc công (ĐVT)

 * Loại nhạc xưa nhất: Nhạc cụ (ĐVT)
 * Loại nhạc mới nhất: Nhạc trẻ (ĐVT)
 * Loại nhạc được làm bằng kim loại quý: Nhạc vàng (ĐVT)
 * Loại nhạc được dùng cho người nông dân: Nhạc đồng quê (ĐVT)
 * Loại nhạc mỏng manh nhất: Nhạc nhẹ (ĐVT)
 * Loại nhạc chỉ dùng trong nhà: Nhạc gia (ĐVT)
 * Loại nhạc được dùng làm mẫu, không sử dụng: Nhạc mẫu (ĐVT)
 * Loại nhạc không phải là chính: Nhạc phụ (ĐVT)
 
 _________________

* Loại nhạc được dùng trong chùa: Nhạc sư (xyz)
* Loại nhạc có thể bốc hơi: Nhạc khí (xyz)
* Loại nhạc được dùng để đi phố: Nhạc dạo (xyz)
* Loại nhạc khi chơi phải ra dấu: Nhạc hiệu (xyz)
* Loại nhạc do ngựa sáng tác: Nhạc ngựa (xyz)
* Loại nhạc khi nghe phải cởi... quần: Nhạc Bất Quần (xyz)


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,897
Nguồn:
Đăng bởi: Hướng Dương (4/7/2005)
Người gửi: áo vàng xưa
Người sửa: Hướng Dương;