Bài Viết  

KỶ VẬT CHO EM

Linh Phương


 


Em hỏi anh bao giờ trở lại


Xin trả lời mai mốt anh về


Không bằng chiến thắng trận Pleime


Hay Đức Cơ- Đồng Xoài- Bình Giả


 


Anh trở về hàng cây nghiêng ngã


Anh trở về hòm gỗ cài hoa


Anh trở về bằng chiếc băng ca


Trên trực thăng sơn màu tang trắng


 


Mai trở về chiều hoang trốn nắng


Poncho buồn liệm kín hồn anh


Mai trở về bờ tóc em xanh


Vột vã chít khăn sô vĩnh biệt


 


Mai anh về em sầu thê thiết


Kỷ vật đây viên đạn màu đồng


Cho em làm kỷ niệm sang sông


Đời con gái một lần dang dở


 


Mai anh về trên đôi nạng gỗ


Bại tướng về làm gã cụt chân


Em ngại ngùng dạo phố mùa xuân


Bên người yêu tật nguyền chai đá


 


Thì thôi hãy nhìn nhau xa lạ


Em nhìn anh- ánh mắt chưa quen


Anh nhìn em- anh cố sẽ quên


Tình nghĩa cũ một lần trăn trối


 ( 20/02/1970


Số Lần Chấm:  
15

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 4,531
Nguồn:
Đăng bởi: Ngô Đồng (4/29/2015)
Người gửi: