Nhạc Ca Dao - Dân Ca

Gọi Đò (*)

( Dân Ca )

Trình bày:
Thúy Hường

Nghe thôi nha lời chép sau


Số Lần Chấm:  
20

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,529
Nguồn:
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Ngọc Dung
Người sửa: 9/18/2003;