Nhạc Tân Nhạc

Mừng Anh Đến

Minh ThiệnAnh đã về hãy đến với chúng em

Cùng vui ca bỏ những ngày nhớ anh

Anh đã về cùng chúng em vui ca

Cho bỏ ngày nhớ nhau

Anh Anh Anh chúng em xin ngoan

Anh Anh Anh chúng em vâng lời

Anh Anh Anh chúng em hứa ngoan

Chúng em nguyền với anh


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,351
Nguồn:
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Phượng Các