Nhạc Tân Nhạc

Đi Giữa Quê Hương

Châu Kỳ


Tôi đã đi giữa lòng quê hương tôi
Từ ngày tiếng hát bên nôi
Chưa âm vang tiếng khóc lạc loài

Tôi đã đi giữa lòng quê hương tôi
Nghe từng mảnh đất buồn vui
Theo tháng năm quê nghèo nổi trôi

Tôi đã đi từ Việt Bắc cho tới Cà Mau
Từ Trường Sơn cho tới miền sâu
Gót chân mềm mòn trên đất nâu

Tôi đã đi từ ngục tù đi tới tự do
Từ hận thù đi tới tình yêu
Tôi đã đi tôi còn đi nhiều

ĐK:

Đi hơn hai mươi năm trên đất nước này
Hơn hai mươi năm chân bước miệt mài
Hơn hai mươi năm mắt không rời đường về tương lai
đến bây giờ súng còn cầm tay

Tôi vẫn đi giữa lòng quê hương tôi
Ngày nào em bé trong nôi
Chưa yên trong giấc ngủ thật muồi

Tôi vẫn đi giữa lòng quê hương tôi
Cho đến khi quê nghèo hát vui
Tôi vẫn đi tôi còn đi hoài


Tôi vẫn đi giữa lòng quê hương tôi
Tôi vẫn đi giữa lòng quê hương tôi.......

*Nguyên gốc tác phẩm này được nhạc sĩ Châu Kỳ ký dưới bút hiệu Anh Châu


Số Lần Chấm:  
4

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,043
Nguồn:
Đăng bởi: TVMT ()
Người gửi: bienchet
Người sửa: Helico ; TVMT;