Nhạc -- Nhạc ngoại lời Việt --

Lưu Vong Khúc (Exodus)

Ngoại Quốc

Trầm Tử Thiêng

Mặt trời vẫn soi bình minh thiết tha gọi người
Lòng nghe trời Tây xót thương trời Đông
Về nơi cố hương mịt mùng
Núi rừng nối qua ruộng đồng
Nhành lúa mới vấn vương tình cây trái bên dòng sông

Hồ cầm rít lên biển khơi nhắc ta ngày đi
Từng đêm thuyền ghe chết theo vận may
Lệ ai tiễn ai lặng thầm
Quê nhà yêu dấu màu hồng
Lòng thế giới thắt se đón chào những giọt từ bi

Một thời tối tăm Trường Sơn máu xương lạnh lùng
Bàn chân tuổi xanh dẫm trên lửa hồng
Và tôi chết trong lời thề
Mang người trong bóng đường về
Đường nhân ái kết hoa
Hoa tàn bên sầu biệt ly

Giữa muôn tiếng ru à ơi
Me tôi đan áo chia phôi lúc tôi khóc trong lòng nôi
Giờ nghe tôi khóc, nước tôi gọi tôi


Số Lần Chấm:  
8

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,088
Nguồn:
Đăng bởi: TVMT ()
Người gửi: phoipha
Người sửa: Sài Gòn; TVMT;