Nhạc Tân Nhạc

Nếu

Trịnh Hưng

Thơ : Việt Dương Nhân


Nếu gió thổi không mây sao biết gió
Nếu là mây không gió mây nào bay
Nếu cạn tình sao tim còn rung động
Nếu không hình, ai in bóng bên song ?


Số Lần Chấm:  
4

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,834
Nguồn:
Đăng bởi: Sài Gòn (4/10/2005)
Người gửi: