Nhạc Tân Nhạc

Thổi Giùm Em Ngọn Nến

Cao Ngọc Dung

thơ Miên Thụy

Trình bày:
Miên Thụy


Số Lần Chấm:  
4

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,947
Nguồn:
Đăng bởi: Sài Gòn (4/12/2006)
Người gửi:
Người sửa: Sài Gòn;