Nhạc Tân Nhạc

Mai Ai Về Sài Gòn

Bùi Phạm Thành & Mỹ Hương

Trình bày:
Bùi Phạm Thành


Số Lần Chấm:  
20

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,699
Nguồn:
Đăng bởi: Sài Gòn (4/14/2006)
Người gửi:
Người sửa: Sài Gòn;