Nhạc Tân Nhạc

Bản Nhạc Mưa

Nguyễn Minh Châu

Thơ Hoàng Thy Mai Thảo

Trình bày:
Tuyết Dung


Số Lần Chấm:  
17

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,240
Nguồn:
Đăng bởi: Pham Anh Dũng (8/13/2006)
Người gửi:
Người sửa: ©¿®; Pham Anh Dũng;