Nhạc Tân Nhạc

Mặt Trời Đã Gọi

Nguyễn Minh Châu

thơ: Quỳnh Hương

Trình bày:
Hương Giang


Số Lần Chấm:  
12

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,603
Nguồn:
Đăng bởi: ©¿® (5/22/2007)
Người gửi:
Người sửa: ©¿®;