Nhạc Tân Nhạc

Về Vườn Xưa

Chu Văn Lễ

Thơ Nguyễn Chí Trung

Ta trở về gặp em một lần
Giữa trưa trời nóng nắng như bưng
Mắt môi miệng mũi đều không nói
Ta biết em mừng hay dửng dưng?

Ta trở về gặp em một lần
Giữa trưa trời nóng nắng như bưng
Mắt môi miệng mũi đều không nói
Ta biết em mừng hay dửng dưng?

Ngõ hẹp quanh co lối dẫn vào
Xung quanh là tiếng trúc lao xao
Là la la lá lá la la là
Là la la lá lá la la là
Là la la lá lá la la là

Đến một vườn cây xanh
Đến một vườn cây xanh
Đến một vườn cây xanh
Anh nhìn lại sao chẳng thấy em đâu

Là la la lá lá la la là
Là la la lá lá la la là
Là la la lá lá la la là


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,996
Nguồn:
Đăng bởi: Hư Vô (7/19/2007)
Người gửi: