Nhạc Tân Nhạc

Người Đàn Bà

Lê Minh Sơn

Người đàn bà ngồi ngắm trăng soi người đàn bà cười
Người đàn bà nhìn giấy cứ cuốn người đàn bà cười
Con cá lội tung tăng đom đóm tìm đôi cánh
Nhật nguyệt bóng nước vây quanh
Heo mây gió thổi đêm nay gió tìm em
Có tiếng sáo vi vu có tiếng hát em ru
Mắt lá sương đêm cây cỏ ướt lá
Mắt ướt long lanh


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,470
Nguồn:
Đăng bởi: ©¿® (2/19/2008)
Người gửi:
Người sửa: ©¿®;