Nhạc Tân Nhạc

Búp Bê

Mông Lợi Chung

Trình bày:

Em búp bê .. rất đáng yêu

Bé tí teo, không khóc nhè


Em búp bê .. rất đáng yêu

Bé tí teo, không khóc nhè


Em búp bê .. rất đáng yêu

Bé tí teo, không khóc nhè


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,458
Nguồn:
Đăng bởi: ©¿® (2/24/2008)
Người gửi:
Người sửa: ©¿®;