Nhạc -- Nhạc ngoại lời Việt --

Ánh Lửa Vui (*)

ngoại quốc (Châu Phi)

Lời Việt: Nguyễn Ngọc Thiện

...
nhạc Châu Phi


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,340
Nguồn:
Đăng bởi: ©¿® (3/10/2008)
Người gửi:
Người sửa: ©¿®;