Nhạc Tân Nhạc

Gẫy Cành Thiên Hương

Trần Trịnh

Trình bày:
Xuân Phú

bài hát Trần Trịnh viết cho Ngọc Lan khi người nữ ca sĩ trẻ qua đời
(chưa có thì giờ viết lại lời)

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
CD Những Tình Khúc Trần Trịnh
Hòa âm: Quốc Dũng
Ca sĩ: Bảo Yến, Quang Minh, Xuân Phú, Tấn Đạt
Phát Hành: Tinh Ca Muon Thuo Productions
Liên lạc: Thang Long Music
8930 Bolsa Ave.
Westmister, CA 92683
(714)914-9512
(714)903-1484

http://www.tinhcamuonthuo.com/cd_trantrinh.html


Số Lần Chấm:  
8

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,301
Nguồn: Lý Văn Quý
Đăng bởi: Pham Anh Dũng (9/19/2008)
Người gửi: Lý Văn Quý
Người sửa: Pham Anh Dũng;