Nhạc Tân Nhạc

Tóc Thề Đi Đâu Mà Vội

Phạm Anh Dũng

thơ Hoàng Lan Chi

Em đi đâu mà vội
Nắng đã xếp hàng chưa
Tóc còn bờ vai xõa
Cho ai lời hẹn xưa

Em đi đâu mà vội

Tóc thề dấu ở đâu
Chỉ còn vành nón lá
Nghiêng nghiêng trên mái đầu

Em đi đâu mà vội

Áo lụa vàng hớn hở
Tóc thề làm xốn xang

Em đi đâu mà vội

Làm tóc buồn hờn dỗi
Nằm xoãi trên vai gầy

Em đi đâu mà vội

Thơ hồng chưa viết xong
Tóc thề sao vội cắt
Chút tình sao long đong


Mời nghe bản nhạc luân vũ Tóc Thề Đi Đâu Mà Vội (thơ Hoàng Lan Chi, nhạc Phạm Anh Dũng) Phi Nguyễn hát:
 http://www.esnips.com/doc/397b82d0-268f-4682-a53c-d755d80e1bc2/01-TTDDMV-NP-mp3-128


Số Lần Chấm:  
27

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 4,793
Nguồn: Hoàng Lan Chi
Đăng bởi: phamanhdung (7/10/2010)
Người gửi: Hoàng Lan Chi
Người sửa: phamanhdung,