Nhạc -- Nhạc ngoại lời Việt --

Les Feuilles Mortes -Từng mùa lá chết

Lời Việt Leaqua

Yves Montand

Danh Sách Các Bài Nhạc Lời Việt Leaqua

Trang blog của Leaqua


1.
Từng chiếc lá
Màu nâu úa
Về đất lạnh khô

Từng thu nhớ
Mùa lá rũ
Tìm đâu ngày cũ ?

Vùi chôn mãi
Một ánh mắt
Lần cuối tạ từ

Tình chết bao giờ
Lấp chôn
Mộ lá vàng khô

2.
Rừng trút lá
Từng hơi thở
Rừng biết buồn không?

Chiều thu nhớ
Tà dương bóng xế

Người ngỡ quên rồi
Lá khô lệ
Nhói thu về

Mùa cứ xoay dần 
Nỗi đau về đếm từng thu

Từng mùa lá chết như cuộc tình
Mình
Đã vùi trong cánh rừng lá khô

Phút giây tiễn biệt nhìn theo mãi
Nhói đau nước mắt nuốt vào tim

3.
Từng mùa lá chết
Bạt ngàn rừng thu (cũ)
Chiều tà ủ rủ
Tình rồi tan hết

Từng mùa thu chết
Người về bên ấy (mãi)
Người còn nơi đây
Tình cuối thu tàn

ĐK
Còn đây ghế lạnh vắng
Buồn quên tóc (sợi) trắng
Chỉ còn lá khóc
Lệ ứa thu mưa

Mùa thu chết khắc trên bia tình
Vết thương vùi lấp
Xa nhau một đời nhớ ngàn thu...

4.
Từng mùa lá chết
Chiều buông tắt nắng
Tìm về thu vắng
Tình rồi tan hết

Từng mùa thu chết
Người đã ra đi
Người khóc nơi đây
Tình cuối thu tàn

ĐK
Còn đây ghế lạnh vắng
Buồn quên tóc (sợi) trắng
Chỉ còn lá khóc
Lệ ứa thu mưa

Mùa thu chết khắc trên bia tình
Vết thương vùi lấp

Xa nhau một đời nhớ ngàn thu...

Les Feuilles Mortes

Yves Montand

Oh je voudrais tant que tu te souviennes
Des jours heureux ou nous étions amis
En ce temps là, la vie était plus belle
Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle
Tu vois je n'ai pas oublié
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle
Les souvenirs et les regrets aussi
Et le vent du nord les emportent
Dans la nuit froide de l'oubli
Tu vois, je n'ai pas oublié
La chanson que tu me chantais

C'est une chanson, qui nous ressemble
Toi tu m'aimais, et je t'aimais
Et nous vivions, tous deux ensemble
Toi qui m'aimait, moi qui t'aimais
Mais la vie sépare ceux qui s'aiment
Tout doucement sans faire de bruit
Et la mer efface sur le sable
Le pas des amants désunis

C'est une chanson, qui nous ressemble
Toi tu m'aimais, Et je t'aimais
Et nous vivions, tous deux ensemble
Toi qui m'aimait, moi qui t'aimais
Mais la vie sépare ceux qui s'aime
Tout doucement sans faire de bruit
Et la mer efface sur le sable
Le pas des amants désunis.


Số Lần Chấm:  
5

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,346
Nguồn: http://leaqua.blogspot.com/2011/10/les-feuilles-mortes-yves-montand-tung.html
Đăng bởi: Học Trò (1/5/2012)
Người gửi: