Nhạc Tân Nhạc

Huế đến với tôi

Thơ và Nhạc Dương Đình Hưng

https://www.youtube.com/channel/UCDJGceOmeg04zTI8AB-1a6g
Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 5,780
Nguồn: https://www.youtube.com/channel/UCDJGceOmeg04zTI8AB-1a6g
Đăng bởi: Học Trò (1/4/2017)
Người gửi: Hoctro