Nhạc -- Nhạc ngoại lời Việt --

Còn Yêu Nhau
(Ta Đã Xa Nhau)

Ngoại Quốc


Người ơi ta đã xa nhau rồi
Còn đây bao nhớ thương mà thôi
Duyên ta đã lỡ không cùng bước sánh đôi
Nào người có thấu chăng tình tôi
Lệ rơi biết nói sao cho vừa
Tìm quên bao nhiêu dĩ vãng xưa
Người ơi có thấu chăng tình tôi
Biết nói riêng cùng ai
Tôi vẫn yêu em hoài

Biết yêu sẽ gặp những thương đau
Vẫn yêu mãi dù có xa nhau
Người yêu hỡi rằng anh muốn nói
Vẫn còn yêu em mãi
Yêu là chết đi trong lòng
Nhưng lòng vẫn yêu nhau hoài
Ai có thấu tình tôi vẫn yêu hoài......


Số Lần Chấm:  
4

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,838
Nguồn:
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Trần Dương
Người sửa: ©¿®; chinrom 12/20/2002 12:40:52 AM