Nhạc -- Nhạc ngoại lời Việt --

Mãnh Lực Tình Yêu - The Power Of Love

Gunther Mende

Phạm Duy

Lời yêu đương thì thầm bên nhau
Lời của người tình đắm đuối say mê
Nghe như tiếng sét trong trời hoang
Nhìn nhau sâu trong tâm hồn
Người yêu ơi xin đừng xa nhau
Để thì thầm lời nói yêu đương
Tình này em giữ mãi trong tim
Quyện sâu mối tình mình không hề phai
Vì ta như lứa đôi
Để cùng xây đắp cho đời
Cuộc tình này xin giữ mãi bên nhau

Hãy lặng mà nghe câu chứa chan
Câu yêu đương chưa hề tan
Hãy lặng mà nghe tiếng lứa đôi
Từng nhịp nơi trái tim

Lưu Bích trình bày---------------------------------------

The Power Of Love
By: Gunther Mende, Candy DeRouge, Jennifer Rush, Mary Susan Applegate

Eventhough there may be times
It seems I'm far away
Never wonder where I'm
Cause I am always by your side
Cause I am your lady
And you are my man
Whenever you reach for me
I'll do all that I can
We 're heading for something
Somewhere I've never been
Sometimes I am frightened
But I'm ready to learn
Of the Power of Love


Số Lần Chấm:  
10

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,267
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Ngũ AK
Người sửa: chinrom 4/15/2002 5:30:00 PM