Nhạc Tân Nhạc

Rồi Tình Qua Mau

Phạm Mạnh Cương

Nếu biết thế, nếu biết thế đừng dối lừa nhau
Nết biết thế, nếu biết thế đừng khóc tình sầu
Còn gì đâu? Còn gì đâu hồn không nương náu
Khóc cho mình, khóc cho tình, tình chết theo tình .

Nếu biết thế, nếu biết thế thà đừng quen nhau
Thà đừng đi sâu vào tình thương đau
để rồi mai sau giọt lệ khóc sầu
Nếu biết thế, nếu biết thế thà đừng yêu nhau
Rồi tình qua mau chỉ còn thương đau chỉ còn lo âu
Tình sầu úa màu .

Nếu biết thế, nếu biết thế đừng trách gì nhau
Nếu biết thế, nếu biết thế đành lỡ phụ nhau
Rồi tình xa, rồi tình qua tình xanh phai úa
Khóc cho người, khóc cho tình
Tình đã chết rồi . . .


Số Lần Chấm:  
4

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,001
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Ngô Đồng
Người sửa: tvmt 2/6/2002 12:51:11 PM