Nhạc Tân Nhạc

Gọi Tên Anh

Ngô Thụy Miên

Trình bày:
Ý Lan

Em gọi tên anh khi mưa giăng chiều tới
Đường mù nhạt lối em hát câu thề
Làm sao anh nhớ được người tình
Làm sao anh nhớ được chuyện mình
Và làm sao em đếm bước mưa đi

Em gọi tên anh khi mây dâng màu tím
Giọt tình nhẹ vỡ tan giấc mơ rồi
Làm sao anh nhớ được đường về
Làm sao anh nhớ được lời thề
Và làm sao em có anh chiều nay

Gọi tên anh khi mây tím đan tình
Khi mưa ướt bóng hình cho sương chiều hờn dỗi
Gọi tên anh cho tan nát mây trời
Bao yêu dấu trong đời nay đã xa mù khơi

Em ngồi nơi đây đêm cô đơn một bóng
Để chiều nhẹ bước mây kín dâng sầu
Chiều nay em muốn ngồi một mình
Chiều nay em ước một chuyện tình
Và chiều nay em vẫn xin gọi tên


Số Lần Chấm:  
38

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 7,787
Nguồn:
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: honque.com/ngothuymien
Người sửa: tvmt 4/2/2002 10:59:09 PM