Nhạc Ca Dao - Dân Ca

Duyên Phận Phải Chiều

( Dân Ca )

Dân ca miền Bắc (Vĩnh Phú)

1. Duyên phận ấy mấy phải chiều là đôi chúng ta
duyên phận ấy mấy phải chiều
Cái dây tơ hồng đang xe vấn vít
Cái sợi chỉ điều bà Nguyệt khéo xe là đôi chúng ta
Duyên phận ấy mấy phải chiều

2. Duyên phận ấy mấy phải chiều là đôi chúng ta
duyên phận ấy mấy phải chiều
Cái dây tơ hồng vấn vương vương vấn
Cái duyên tơ mành là mình với ta cùng vai sánh vai
Duyên phận ấy mấy phải chiều

--------------------------------------------------

Destiny
Northern folk song (Vĩnh Phú Province)

1. Oh destiny, like a crimson thread
It binds our love, oh so tightly
2. Oh destiny, how a crimson thread so thin
Yet brings us close together
Side by side
You and me


Số Lần Chấm:  
4

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,987
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Hoài Thương
Người sửa: chinrom 3/29/2002 1:24:31 AM