Nhạc Ca Dao - Dân Ca

Lý Con Cóc

( Dân Ca )

*
Cóc chết nàng Nhái mồ côi bấy lâu
Chàng Hiu nó bèn đi hỏi,
Nhái lắc đầu nàng lại chẳng ưng
Lắc đầu hổng ưng!

Con Ếch ngồi ở sau lưng
Nó kêu là kêu cái "Ẹo!" Cái "Ẹo"!
Biểu ưng, cái ưng cho rồi ! Cái ưng cho rồi
Bậu chờ ai, chớ ai chờ bậu
Chớ bậu làm sao,
Lấy chồng chẳng ham ?!

ĐK:

Cóc chết nàng Nhái buồn than, (liền) để tang
Chàng hiu nó liền an ủi,
Nhái ngỡ ngàng lòng dạ ngổn ngang
Thấy mà xốn xang ....
Con Ếch ngồi ở trong hang,
Nó kêu, là kêu cái "Wợch"
Biểu ưng, cái ưng cho rồi!

(ĐK)
(lại từ đầu)

** (nhanh dần & nhỏ dần)
Bậu chờ ai, chớ ai chờ bậu
Chớ Bậu chờ ai, lấy chồng sướng hơn!
Tịnh tình tang ớ tình tính tang...

Đào Đức trình bày


Số Lần Chấm:  
3

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,069
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: ©¿®
Người sửa: tvmt 11/1/2002 11:04:26 AM