Nhạc  

Quỳnh Hoa

Phạm Anh Dũng

thơ Vương Ngọc Long

Trình bày:
Xuân Thanh

Quỳnh Hoa

Valse
(3/4)

Sương sa tách hạt thầm thì
Nở đi, em hãy nở đi, kiếp sầu
Nhìn em … lạc phách đêm thâu
Những vì sao loáng bạc màu như vôi

Nửa buồn chấp chới bờ môi
Nửa vui thất tán mé đời quạnh hiu
Trăng nằm vỗ giấc đăm chiêu
Đêm và tôi bỗng chia đều suy tư

Ngậm ngùi .. đi ở … phù hư
Những vì sao lẻ rơi từ thinh không
Mưa đêm lất phất phập phồng
Phút giây bỗng bạc má hồng đời hoa

Bóng đêm vơi cạn dần dà
Dạ cầm hót khúc thương ca lạc loài …


Số Lần Chấm:  
84

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,145
Nguồn: Vương Ngọc Long
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Vương Ngọc Long