Nhạc -- Nhạc ngoại lời Việt --

Luân Vũ Trong Mưa (The Last Waltz)

Ngoại Quốc

Kìa trông trời mang mùa mưa tới bên ta rồi.
Từng cơn, từng cơn sầu rớt trên mi người ơi.
Trời mưa, chiều nay buồn rơi khắp nơi xa vời.
Giọt mưa từ đâu làm mắt tôi lệ rơi.

Mùa mưa ôi thấy sao buồn tênh.
Mưa rơi, mưa mãi rơi, Mưa mãi trôi.
Lá cây lặng chết bên đường.
Rồi nước cuốn mất theo cùng thời gian.

Rồi đây mùa mưa rời xa cuốn theo u buồn.
Trời mưa, trời mưa rồi cuốn đi bao mộng mơ.
Tình ta rồi đây rời xa cũng như mây trời.
Giọt mưa giờ đây là xót xa mình tôi.

Mùa mưa ôi thấy sao buồn tênh.
Mưa rơi, mưa mãi rơi, mưa mãi trôi.
Lá cây lặng chết bên đường.
Rồi nước cuốn mất theo cùng thời gian.

Mùa mưa tới nơi rồi,mùa mưa tới đây rồi.
Tiếng mưa buồn bồi hồi tâm tư thế gian
Tình ta rồi đây rời xa cũng như mây trời.
Giọt mưa giờ đây là xót xa mình tôi.

Mùa mưa ôi thấy sao buồn tênh.
Mưa rơi, mưa mãi rơi, Mưa mãi trôi.
Lá cây lặng chết bên đường.
Rồi nước cuốn mất theo cùng thời gian.


Số Lần Chấm:  
6

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,078
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Thành Viên
Người sửa: tvmt 8/5/2002 11:06:56 PM