Nhạc Tân Nhạc

Giọt Mưa Yêu

Hồng Hà


Nhìn giọt mưa vẫn còn rơi đang cò hon chiếc lá non
Nhìn màn đêm vô tình không biết ưu tư giọt mưa đắm say với ai

Này em yêu thương giọt mưa âm thầm với mối tình lẻ loi
Thương tình nhân chưa thành đôi lẻ loi ôm sầu làm mưa

Này em yêu thương giọt mưa âm thầm tháng ngày qua
Mưa còn yêu như tình nhân đắm say suốt đời làm mưa ...

Này em yêu thương giọt mưa âm thầm tháng ngày qua
Mưa còn yêu như tình nhân đắm say suốt đời làm mưa ...


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,536
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Ngọc Dung
Người sửa: chinrom 10/20/2002 2:15:04 PM