Nhạc Ca Dao - Dân Ca

Lý Khỉ Đột

( Dân Ca )

Đoàn Văn Nghệ TNSVHS Nguồn Sống sưu tập

Dân Ca Miền NamNhịp 2/4

Ngó ngó lên chót vót
Bân rồi lại cầy bân
Có cái con khỉ đột
Nó ăn nó ăn trái bần
Bân rồi lại cầy bân.
Ngó ngó lên chót vót
Bân rồi lại cầy bân
Có cái con khỉ đột
Nó ăn nó ăn trái bần
Bân rồi lại cầy bân.
Tang tích tịch tình tang.
Dân Ca Việt Nam - Đoàn Nguồn Sống xuất bản - 10/10/1970


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,946
Nguồn: không rỏ
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Bảo Trần
Người sửa: baotran 11/14/2002 7:45:40 PM