Nhạc -- Nhạc ngoại lời Việt --

Biết Ra Sao Ngày Sau (Que Sera, Sera)

Jay Livingston & Ray Evans

Trình bày:
Doris Day


Ngày em còn thơ lòng vương mộng mơ,
Thường hay hỏi má em: "Má ơi ngày sau,
Con sẽ thắm tơ duyên và vui sướng không?"
Mẹ em sẽ khuyên bảo rằng:

"Biết ra sao ngày sau?
Đời luyến lưu vui cười, khổ đau...
Vì sắc duyên là sóng bể dâu,
Nào ai biết ngày sau?"

Đ.K.:

"... Thành giòng sông nổi trôi..."


Que Sera, Sera

When I was just a little girl
I asked my mother, what will I be ?
Will I be pretty, will I be rich ?
Here's what she said to me,

Que Sera, Sera,
Whatever will be, will be…
The future's not ours, to see !
Que Sera, Sera
What will be, will be…

When I was young, I fell in love
I asked my sweetheart what lies ahead ?
Will we have rainbows, day after day ?
Here's what my sweetheart said,

Que Sera, Sera,
Whatever will be, will be…
The future's not ours, to see !
Que Sera, Sera
What will be, will be…

Now I have children of my own
They ask their mother, what will I be ?
Will I be handsome, will I be rich ?
I tell them tenderly.

Que Sera, Sera,
Whatever will be, will be…
The future's not ours, to see !
Que Sera, Sera
What will be, will be…


Số Lần Chấm:  
29

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 4,881
Nguồn:
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Thành Viên
Người sửa: tvmt 8/9/2002 3:21:48 PM