Nhạc -- Nhạc ngoại lời Việt --

Đến Bên Em (Stand By Me)

Innerlude

(chưa chép lời Việt)
Bạn nào siêng vui lòng chép giùm
Đa tạStand By Me
Innerlude


When the night has come
And the land is dark
And the moon is the only light we'll see
No, I won't be afraid
No, I won't be afraid
Just as long as you stand, stand by me

[Refrain:]

So darling, darling
Stand by me
(Won't you stand, stand by me)
Oh, stand by me
(Won't you stand, stand by me)
Oh, stand now
Stand by me, stand by me, stand by me

[VeRsE 2:]

If the sky we look upon
Should tumble and fall
Or a mountain should crumble to the sea
I won't cry, I won't cry
I won't she no tear
Just as long as you stand, stand by me

[Refrain:]

So darling, darling
Stand by me
(Won't you stand, stand by me)
Oh, stand by me
(Won't you stand, stand by me)
Oh, stand now
Stand by me, stand by me, stand by me

OhHh, OoOoo...


Số Lần Chấm:  
4

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,185
Nguồn:
Đăng bởi: Thành Viên ()
Người gửi: Thành Viên
Người sửa: ©¿®; chinrom 4/6/2003 8:55:06 PM