Thơ (Chưa Xếp Loại)

Thiền Sư

Nguyên Nhân

Em biết cái cội phúc nằm ở đâu
Em biết sợi dây oan vướng chỗ nào
Chỉ tại ai về qua chiều phố lạ
Nên áo thiền sư ai - gió lao chao

Em biết hạnh bồ đề phát từ tâm
Em biết lửa vô minh tụ tại trần
Có phải vì dỡ dang hồi kinh tụng
Trong tim thiền sư ai, bão cưu mang?

Áo thiền sư ai vẫn hí lộng đời
Nay gió lao chao, chiều những chiều trôi
Tim thiền sư ai có vì động vọng
Nên lúc bão qua, lòng chạnh nhớ người?


Số Lần Chấm:  
4

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,718
Nguồn:
Đăng bởi: Ngọc Dung (5/19/2007)
Người gửi: