Thơ Tình Hờn

Chúc Thư

Lệ Thu

Thôi vậy nhé
Rồi cũng qua đi tất cả
Một đời người như gió thoảng ngoài hiên
Nợ trần gian đắng cay - tôi đã trả
Trái tim thương khép lại cánh ưu phiền

Thôi vậy nhé
Rồi cũng qua đi tất cả
Những buồn - vui - được - mất … Có gì đâu
Nợ trần gian nhọc nhằn – tôi đã trả
Trái tim thơ thanh thản bước qua cầu

Thôi vậy nhé
Rồi cũng qua đi tất cả
Nỗi chờ mong, nhớ vụng, thương thầm ...
Nợ tình yêu - nợ hoài không thể trả
Trái tim giờ như phiến đá lặng câm


Số Lần Chấm:  
6

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,578
Nguồn:
Đăng bởi: Sài Gòn (6/21/2007)
Người gửi: