Thơ Tình Hờn

Thế Là

Lê Nghi Đình Giang

Thế là anh tỉnh cơn say
Thế là em chịu đắng cay một đời
Thế là gió thoảng mây trôi
Thế là anh đã quên lời thề xưa
Thế là hết sớm lại trưa
Thế là bão nổi mây mưa ngập lòng
Thế là yêu cũng bằng không
Thế là thương nhớ cũng chồng người ta
Thế là anh đã di xa
Thế là anh đã quên ta mất rồi
Thế là - là thế người ơi
Thế là tình đến để rồi tình đi
Thế là... Còn khóc làm chi
Thế là chôn kín, cười đi với đời

Thế là thuyền vẫn chơi vơi
Thế là đã hết một thời bến mơ...


Số Lần Chấm:  
29

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 6,599
Nguồn:
Đăng bởi: Sài Gòn (6/21/2007)
Người gửi:
Người sửa: Sài Gòn;