Thơ  

Cảnh Chiều

Phạm Không Trùng

Mây trắng phủ mờ đỉnh núi xa
Mùa đông phủ lạnh buổi chiều tà
Khói sương phủ khắp dòng sông vắng
Ai phủ hồn ta sắc nhạt nhòa

 
Hư ảo phủ xanh trời mộng mị
Nắng hồng phủ ngập nét kiêu sa
Tóc em phủ xuống hoàng hôn nhớ
Điên đảo phủ anh chút đậm đà

 
 


Số Lần Chấm:  
6

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,728
Nguồn:
Đăng bởi: Evergreen (12/21/2007)
Người gửi: Phạm Không Trùng
Người sửa: Editor;