Thơ Tình Hờn

Ghen

Thanh Lan

Cho em được khóc vì mất anh
Hơn là giận anh căm ghét anh
Được nhìn anh chết tình không chết
Ôm nấm mồ xanh dưới trăng thanh

Cho em vật vã vì khóc anh
Vì nhớ và thương và tiếc anh
Nằm bên chiếc áo còn hơi hướm
Ngàn kiếp xa rồi lẽ tử sinh

Đừng cho em khóc vì phụ em
Giết chết tình em giữa đêm đen
Tim em có bóng hình cô khác
Mình em với bóng em hờn ghen

Và anh ơi nếu em được chọn
Nếu anh phải bỏ em mà đi
Cuộc đời sẽ hết, tình yêu chết
Tử biệt vẫn còn hơn sinh ly

(trích trong tập thơ Tình Đầu của Thanh Lan)


Số Lần Chấm:  
20

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,377
Nguồn: Thanh Lan
Đăng bởi: Pham Anh Dũng (3/10/2008)
Người gửi: Thanh Lan