Thơ (Chưa Xếp Loại)

Độc Thọai Tháng Tư

Như Nguyện

(Những ngày ru tiếng sóng 
- đã muộn rồi - hỡi mắt biếc - môi son)
 
Có những ngày - chờ ngóng - một cơn - Mưa
Ngậm ngùi theo - sợi khói - thả - lên trời
Không có em - mỗi mình - tôi - tựa cửa
Phía hòang hôn - tím ngắt - bóng - chiều đi
 
Có những ngày - khoan dung - ôm - vào lòng
Tôi với tôi - và - bao la - cô quạnh
Khi bản nhạc - trái tim - cất lên - lời ca tuyệt diệu
Vòng tay ân cần - thèm - níu giữ - thời gian
 
Có những ngày - trăng - rụng xuống - say mềm
Nước cuốn đi - trăng - vẫn đứng - nhìn không   
Trong khao khát - mà dạt dào - bủn rủn
Nghe rùng mình -  cơn gió động - xôn xao
 
Có những ngày - đêm trôi - trong tiếng nhạc
Nhấm nháp từng - ngụm đắng - đặc quánh - cà phê
Lim dim nghe - vị đời - hồn theo - khói thuốc
Đôi tay ngửa - đêm chơi vơi - sẽ úp - về đâu
 
Có những ngày - gió vô ngôn - trầm lắng
Môi - mắt - đợi chờ - chạm phải - hư không
 
01-2008-04
Như Nguyện


Số Lần Chấm:  
9

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,933
Nguồn:
Đăng bởi: Ngọc Dung (4/2/2008)
Người gửi: