Thơ  

Khúc Tương Phùng

sonata


Chạy trốn
Cơn mưa
Để khỏi ướt thời gian
Trong từng giọt trầm buồn cao thấp
 
Chạy trốn
Con đường bị ngập
Để bóng cười không sỏi cát ngả nghiêng
 
Chạy trốn
Nắng chiều đang trải triền miên
Để không vấp cho mình
một vương miện sầu long lanh sóng nước
 
Chạy trốn
Một đời lao xao xuôi ngược
Để bước đi trong ta không luống cuống  giữa bụi đường
 
Chạy trốn
Lời thơ ai
Luôn mang nỗi tơ vương
Để không phải sóng vai cùng đêm tối
 
Chạy trốn
Chạy trốn
Có phải ta đang vội ...?

Để chẳng bao giờ ta trốn nổi ...chính ta !


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,922
Nguồn: PRĐT
Đăng bởi: PhuDung (7/12/2008)
Người gửi: sonata
Người sửa: Phù Dung;