Thơ  

Cánh Chim Giữa Trời

Phạm Vũ Anh Nam

 
cánh chim
      bay
            rộng giữa trời
bão giông phủ ngập
      tơi
      bời xác thân
ta còn giữ
mãi
trong tim
nửa đời lưu lạc
      một lần
      nhớ em
sáng nay giọt nắng hạ mềm
chen vào
      cánh lá hồn
      nhiên thưở nào
ta chờ em
      mộng
      chiêm bao
ta chờ
      em đã
      ngọt ngào nỗi đau
thì thôi nào dám cơ cầu
ghềnh xưa vẫn
        đợi
chờ nhau kiếp này
cánh
       ta
       vẫn
       kiếp chim bay
em về nhớ rủ vần mây che đầu

PHẠM VŨ ANH NAM


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,658
Nguồn: KTĐLV-PRĐT
Đăng bởi: PhuDung (7/24/2008)
Người gửi: phamvuanhnam
Người sửa: Phù Dung;