Thơ  

Nắng Mưa Ơi

thangtramngẩn ngơ những vệt nắng buồn
trèo lên mái ngói nằm ườn ra phơi
chông chênh ngày bước nhịp rời
chỉ e khoảnh khắc nói lời từ ly

em bên miền đó buồn gì
mà mưa suốt một mùa si mê dài
nhành hoa buộc lại thiên tai
là giông bão - đã tàn phai góc trời

tt


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,855
Nguồn: Chữ Tình - PRĐT
Đăng bởi: PhuDung (7/26/2008)
Người gửi: vnkn
Người sửa: Ngọc Dung; CV;