Thơ  

Oan Khuất

Khách

oan khuất
 
xanh kia là màu của nước
hay màu chiều sâu oan khuất ?
 
cuối cùng là biển không nhang khói
 
nếu chúng tôi không nói
đâu có ai nói cho chúng tôi


khách
 
 


Số Lần Chấm:  
0

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,845
Nguồn: Diễn đàn PRĐT
Đăng bởi: PhuDung (7/26/2008)
Người gửi: Tử Ngữ
Người sửa: Phù Dung;