Thơ Tình Người

Nhà Vắng

Nguyên Nhân


Ghé qua nhà chơi
Chủ nhà đi vắng
Nhìn lên tường trắng
Thấy bóng lá đưa
Tưởng mấy câu thơ
Ai xưa đề tặng
 
Bỗng trong vườn nắng
Động tiếng chim rơi
Nhìn lên tường trắng
Loang lỗ màu vôi
 
Ghé qua nhà vắng
Tôi đứng mình tôi.


  --- Nguyên Nhân ---


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,278
Nguồn: Cái Nòi Lãng Mạn Lại Hay Đa Tình
Đăng bởi: Ngô Đồng (8/2/2008)
Người gửi: Nguyên Nhân