Thơ  

Trời Mưa

Nguyên Nhân

Nói về nhắc với nhớ...
 
Trời hôm nay mưa hơi giống Sài Gòn
Mưa Sài Gòn hơn ba mươi năm trước
Khi ra đường đạp xe không sợ ướt
Vì cô ngồi ôm eo ếch sau lưng
 
Trời hôm nay mưa hơi giống Sài Gòn
Chỉ ở xa mấy chục ngàn cây số
Trong xe hơi nhìn ra ngoài cửa sổ
May mà cô vẫn còn đó cạnh bên
 
 
tặng b.x.
 


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,909
Nguồn: Cái Nòi Lãng Mạn Lại Hay Đa Tinh
Đăng bởi: Ngô Đồng (8/2/2008)
Người gửi: Nguyên Nhân