Thơ  

Trời Sài Gòn

Nguyên Nhân


Tôi nghe nói trời Sài Gòn đang mưa
Có phải không? Hay vì em đang nhớ?
Em nhớ ai thì làm sao tôi rõ
Em nhớ ai, người đó có biết không?
 
Tôi nghe nói trời Sài Gòn nổi giông
Chắc vậy không? Hay vì em đang giận?
Trời nổi giông liền tù tì mấy trận
Chắc tại vì em giận vẫn chưa thôi
 
Tôi nghe nói trời Sài Gòn bão rơi
Bão đi chơi đâu mà rơi quá đỗi
Hay là em cớ chi đang tức tối
Bão rơi vì gan ruột nổi cơn đau?
 
Tôi nghe nói trời Sài Gòn mưa Ngâu
Ai Ngưu Lang? Mà em làm Chức Nữ?
Nước mắt chi? Ngập hết đường phố chứ?
Và trọc đầu cả một lũ quạ đen
 
Tôi nghe nói trời Sài Gòn có cơn
Giống như em rất bất chừng mưa nắng (?)

nguyên nhân

http://dactrung.net/phorum/tm.aspx?m=243143&mpage=81

 


Số Lần Chấm:  
2

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,810
Nguồn: Cái Nòi Lãng Mạn Lại Hay Đa Tinh
Đăng bởi: Ngô Đồng (8/2/2008)
Người gửi: Nguyên Nhân
Người sửa: CV;