Thơ (Chưa Xếp Loại)

Mầu Nhiệm

Như Nguyện

(Ở một phương trời nào xa vắng
Có một bến bờ nào vĩnh viễn hay không
HPA)

 
Xin anh,
Đừng căng dây đàn
Khi em chỉ còn có một
Giác quan - đơn độc
Có thể,
Nghe được dây đàn - chùng
Cũng như,
Chỉ còn thấy một nụ cười
Để xua tan băng giá
Qua hơi thở phong trần 
Bao nhiêu thạch khí
Trở về với đất - với không gian
Trong sương
Trong gió
Trong mưa
Trong từ bi
Trong lửa
Không thanh âm - không hương - sắc
Như nước mắt - nhẹ rơi - cõi vô biên
Cùng khỏang hư vô - như cánh tay - gối đầu
Vang động bờ vĩnh cửu
Như một lời nguyện
Trên thi thể - của - hòang hôn
Của - hư vô - cháy - sáng
Màu của hoa Lys bay lên
Tiếng đàn - từng nốt nhạc
Đưa em về một cõi sống khác
Và - sự màu nhiệm - bắt đầu - từ đó.
 
Như Nguyện


Số Lần Chấm:  
11

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 1,625
Nguồn:
Đăng bởi: Ngọc Dung (8/5/2008)
Người gửi: