Thơ  

Cơn Mưa Dịu Dàng

Khiếu Long

Chiều cơn mưa xuống dịu dàng
Em anh hai đứa lang thang giữa đời
Mưa xanh xao đến rã rời
Hạt rơi rừng gió , hạt rơi trong lòng

Chiều cơn mưa uớt nụ hồng
Em anh hai đứa buồn trông lạnh lùng
Mưa trong nỗi nhớ chập chùng
Hạt rơi trên phím đàn cung điệu sầu

Chiều cơn mưa trắng mái đầu
Em anh hai đứa chìm sâu mê tình
Mưa bay buốt lạnh tim mình
Hạt rơi tan tác giưã thinh không buồn


Khiếu Long


Số Lần Chấm:  
3

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,750
Nguồn: PRDT
Đăng bởi: Ngô Đồng (8/12/2008)
Người gửi: KhieuLong
Người sửa: Ngọc Dung;