Thơ  

Người Bỏ Đi Rồi

Quan Dương


(gửi G)
 
Người bỏ đi không bao giờ ngoảnh lại
Ta bên này chờ đợi chỉ hoài công
Nhìn con nước xuôi dòng ra biển lớn
Ta ôm bờ ngắc ngoải bóng hoàng hôn
 
Người bỏ đi không cùng ta ước hẹn
Lạc bên đời khản giọng gọi hoài tên
Chỉ vọng lại tiếng sầu rơi ngược dốc
Mất thật rồi . Mất từ thuở mới quen
 
Tim vừa biết ngập ngừng khi đập nhịp
Đã vội ngưng chưa kịp thốt  thành lời
Người  bỏ đi ta nhìn theo ngun ngút
Trái đời ta đắng nghét buổi xa người
 
Ta trở lại ăn buồn theo cơn đói
Chan thẫn thờ vào chén đựng thời gian
Tay múc một miếng đau nhai khắc khoải
Cọng nhớ trôi mắc nghẹn giữa hai hàng


Quan Dương
25/08/08
 


Số Lần Chấm:  
3

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,065
Nguồn: Diễn đàn PRĐT
Đăng bởi: PhuDung (8/28/2008)
Người gửi: QuanDuong
Người sửa: Ngọc Dung;