Thơ  

Ếm đời nhau

Niệm Nhiên

 

Ếm Đời Nhau
 

Em, phù thủy, ếm hồn ta
bằng câu thần chú thiết tha ý tình
lá phướn dán cửa tâm linh
ngăn ma quỷ tới, đón tin yêu vào
huyền diệu, biến hoá trăng sao
em đưa ta đến chiêm bao tuyệt vời
em thôi miên giọng ru hời
hồn ta bay bổng chơi vơi cánh diều
nhé phù thủy, mật chú yêu
ếm ta - em mãi phiêu diêu cõi tình...

Niệm Nhiên
 


Số Lần Chấm:  
11

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 2,752
Nguồn: Diễn đàn PRĐT
Đăng bởi: PhuDung (9/17/2008)
Người gửi: vnkn
Người sửa: Phù Dung;