Thơ  

Nhắn...

thangtram


trăm ngàn điều có thể...
lá rơi. trăng tàn. nước ròng. gió nổi...
hạt bụi phiêu linh qua trăm ngàn thế giới
cơn mê chiều qua lụn mòn tịch dương
chớ hề có một lời cam đoan
chỉ là có thể...

đừng đoán già đoán non
trăm ngàn điều có thể
như...
trên gò má em
cứ trong ngần giọt lệ

vẫn thường khi tôi ngại ngần một điều có thể...
câu thơ nửa chừng lẻ loi một vế
rồi ơ hờ...
gió bay

buồn như trời đất
quay mòng triệu năm
tôi cũng dần lân
lòng vòng kiếm cớ
muốn tìm cho em một điều không thể
mòn mắt hụt hơi tài nào có nổi...
chỉ thấy sông xuôi đuồi đuỗi qua đời

thử một lần im lặng
nghe trong tôi...
ngàn lời


Số Lần Chấm:  
1

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,268
Nguồn: Diễn đàn PRĐT
Đăng bởi: PhuDung (11/8/2008)
Người gửi: