Thơ  

Hư Vô Hoa

Không Quán


Udumbara flower
(Oil on canvas-Juan Bielsa)

Hư Vô Hoa

Chỉ là niềm hư vô ...


Một nụ hoa
Vừa nở,
Tâm tư
Chợt vỡ,
Trăm mảnh
Buồn muôn thuở,
Trôi vào hư vô.

Hư vô, hư vô,
Trôi về đâu...

Còn ai,
Tri kỷ
Cùng ta đối sầu...

Trăm mảnh tình riêng buồn muôn thuở.
Một vầng hoa tỏa ngọc như châu.

Nhìn hoa nở đất trời
Hy vọng,
Hoa cười,
Em có mặt từ lâu.


Không Quán
11 dec 2008

 


Số Lần Chấm:  
7

(để chấm điễm, xin bấm vào số sao)

Số lần đọc: 3,293
Nguồn: Diễn đàn PRĐT
Đăng bởi: PhuDung (12/11/2008)
Người gửi: